Sint-Catharinakathedraal

De Catharinakerk is de laatste middeleeuwse kerk die in Utrecht tot stand was gekomen. Nadat een deel van de kerk instortte tijdens een storm schonk de overheid de kerk aan Willem II. Hiermee was de kerk in 1840 officieel aan de katholieke gemeenschap geschonken. Hiermee is de St. Catharinakerk de enige middeleeuwse kerk in Utrecht die officeel is teruggeven aan de katholieke gemeenschap.

De kerk is bijzonder omdat de beide doopvonten in de kerk een geschenk zijn van koning Lodewijk Napoleion die een paleis had in de Wittevrouwenstraat. Ook het orgel is bijzonder omdat het gemaakt is door Michaël Maarschalkerweerd, ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Daarnaast zijn er ook narrenfiguren in het koorgewelf te bewonderen. de figuurtjes waren alleen voor de bisschop zichtbaar wanneer deze op zijn bisschopszetel zat die achter in het koor zat.

Adres

Sint-Catharinakathedraal

Lange Nieuwstraat 36
3512 PH Utrecht

Contact

Gerelateerde collecties