De Vrijstaat

In april 2008 werd de stichting opgericht onder de naam Via Vinex: culturele projectontwikkelaars met als doelstelling: “het ontwikkelen, initiëren, produceren en uitvoeren van projecten op het gebied van kunst en cultuur die prikkelen tot deelname door een breed publiek.” Sinds eind 2016 is Stichting De Vrijstaat onze officiële naam.

De Vrijstaat is geworteld in Utrechts nieuwste en grootste stadsdeel Leidsche Rijn. In 2010 kreeg de stichting de monumentale boerderij Hofstede Ter Weide en de markante expositieruimte het Gebouw als basis, in bruikleen gegeven door De Gemeente Utrecht en Bureau19.  

Op deze plek is de naam De Vrijstaat ontstaan. Een uitdagende plek voor kinderen van 6-16 jaar. Een kunstlocatie, die als doelstelling heeft kinderen en jongeren op een toegankelijke en interactieve wijze in contact te brengen met kunst en professionele kunstenaars. Daphne de Bruin (artistiek leider) en Lieke Hoitink (zakelijk leider) zijn directeur-bestuurders van stichting De Vrijstaat en geven leiding aan een klein team.

devrijstaat.nl

Adres

Hof van Monaco 3
3541 DT Utrecht