Fundatie van Renswoude

In 1754 stichtte Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude, de Fundatie van Renswoude. Een stichting met als doel om weesjongens een goede opleiding te geven.

Geschiedenis

In 1754 overlijdt de steenrijke en kinderloze Maria van Duyst van Voorhout. Volgens haar testament moest het geld ten goede komen aan drie weeshuizen in Delft, Utrecht en Den Haag. Onder de naam Fundatie van Renswoude worden drie aparte instellingen opgericht, waar les werd gegeven in onder andere wiskunde, scheepsbouw en waterbouw. Begaafde jongens uit het Stadsambachtkinderhuis kregen hier een opleiding op het gebied van kunst & techniek.

Vanwege de oprichting van publieke onderwijsinstellingen aan het eind van de 19e eeuw veranderden de taken van de Fundatie. Er werd nu gezorgd dat jongens uit het kinderhuis, maar ook jongens uit gebroken gezinnen voortgezet onderwijs konden volgen.

Tegenwoordig is de Fundatie geen onderwijsinstelling meer, maar talentvolle jongeren kunnen nog steeds een studiebeurs aanvragen bij de Fundatie.

Architectuur

Architect Jan Verkerk heeft het Utrechtse gebouw van de Fundatie ontworpen, dat in 1761 in gebruik werd genomen. De pronkgevel in Lodewijk XIVe Stijl ligt precies in de as van de Lange Nieuwstraat. Het interieur heeft een aantal rococozalen. Een fraaie houten trap leidt naar de regentessezaal met rococo meubels die door leerlingen werden gemaakt. Sinds 1922 wonen geen leerlingen meer, maar om het gebouw te kunnen financieren worden de kamers verhuurd voor bijzondere gelegenheden. 

Adres

Agnietenstraat 1
3512 XA Utrecht