Hofpoort

Het hofpoort stamt uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De poort is met rustica gemaakt. Rustica is een manier van steenbehandeling waarbij ruwe onbewerkte steen wordt nagebootst door blokken natuursteen grof te behakken en van diepe groeven te voorzien Dit is een toepassing die uit Italië komt . Dit was in de zestiende en de zeventiende eeuw populair.

 

Adres

Nieuwegracht 5
3512LB Utrecht