Pieterskerk

De Utrechtse Pieterskerk is één van de oudste Germaans-Romaanse kerken van Utrecht. Tegenwoordig is de Pieterskerk in gebruik als Waalse Kerk.

Geschiedenis

De Pieterskerk was van oorsprong een kapittelkerk. Dat betekent dat deze niet was bedoeld voor de gewone burgers, maar voor de Rooms-Katholieke priesters, kanunniken genoemd.

Na de Beeldenstorm in 1580 waren er plannen om de kerk te slopen, maar dat werd tegengehouden door families die de grafkelders in de kerk bezaten. De kerk werd daarom lange tijd gebruikt als kazerne, het koor werd gescheiden van de kerk en ingericht als snijkamer van de universiteit.

Bezienswaardigheden

De Pieterskerk werd tussen 1039 en 1048 gebouwd, en behoort daarmee tot de oudste kerken van Utrecht.

Het is bovendien één van de best bewaarde romaanse kerken van Utrecht. Heel bijzonder is de crypte of onderkerk, waarin de stenen grafkist van bisschop Bernold, stichter van de kerk, staat. De noordelijke zijkapel heeft ook nog zijn romaanse vorm. In de gotische, zuidelijke kapel is een deel van de tegelvloer uit die tijd te zien. Aan weerszijden van de treden naar het hoogkoor zijn vier reliefs aangebracht, die tijdens de restauratie onder de grond teruggevonden zijn.  In de ruimte aan de westzijde van de kerk is een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van de kerk ingericht.  

pieterskerkconcerten.nl

pieterskerk-utrecht.nl

Adres

Pieterskerkhof 5
3512 JR Utrecht

Gerelateerde collecties