Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Het RHCVV beheert niet alleen de oudere archieven, maar is in navolging van de archiefwet en regelgeving ook toezichthouder van de archieven in de gemeentelijke organisaties. Het RHCVV zet zich in voor behoud van papieren en digitale informatie voor de vier gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling: De Bilt, De Ronde Venen, Weesp en Stichtse Vecht. Het RHCVV voert deze wettelijke taak uit door zowel een bijdrage te leveren in de vorm van inspectie en advies in het kader van beleidsvorming als ook op het vlak van interne regelgeving op het gebied van records management.

In de depots aan in Breukelen en Weesp staat nu ruim 3500 meter overheidsarchief, gedeponeerd archief en documentatie. Overheidsorganisaties leggen een archief aan voor uiteenlopende doeleinden, als ondersteuning bij het werk. Daarnaast dienen archieven als bewijs en verantwoording van hun handelen richting inwoners, andere overheden en subsidieverstrekkers zoals ministeries. Media, bedrijven en burgers hebben het recht om te achterhalen hoe en waarom een overheidsorganisatie bepaalde besluiten neemt. Bij het RHCVV kunt u de informatie van de overheid inzien. Bovendien zorgen wij ervoor dat deze informatie duurzaam, volledig en betrouwbaar blijft.

Adres

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Schepersweg 6E
3621 JK Breukelen