Visdeurbel

Vissen zwemmen ieder voorjaar vanaf de Vecht, via de Oudegracht en de singels, naar de Kromme
Rijn. Dwars door Utrecht heen, op zoek naar een plek om eitjes te leggen en zich voort te planten.
Soms moeten ze lang wachten bij de Weerdsluis, omdat de sluisdeuren in het vroege voorjaar niet
vaak open gaan. Daarom hangt onder water bij de sluis een camera. Zijn er vissen in beeld? Druk op
de bel. De sluiswachter krijgt een seintje en zal, als er veel vissen zijn, de sluis openen. Zo help je
vissen om door te gaan op hun route!

Adres

Weerdsluis
Utrecht