Historie
van de singel

Stadsmuren, stadskamers, bruggen, wegen en water, ontdek de geschiedenis van de singel.

De singel heeft de afgelopen eeuwen een rijke historie opgebouwd. Stadsmuren, stadskamers, bruggen, wegen en water. Er is veel om de singel te doen geweest en wie weet wat de toekomst nog gaat brengen.

12e eeuw

Utrecht kreeg in 1122 van keizer Hendrik V stadsrecht en kreeg daarmee ook het recht om een verdedigingsmuur te bouwen met een gracht eromheen. Direct na het verkrijgen van stadsrecht werd begonnen met de aanleg van de stadsbuitengracht (singel).

Gezicht op het Paardenveld te Utrecht met de molen - 135009 collectie Het Utrechts Archief (Groot) | Historie singel

16e eeuw

In de zestiende eeuw liet keizer Karel V kasteel Vredenburg bouwen op het huidige Vredenburgplein (tussen 1577 en 1581 gesloopt op initiatief van de Utrechtse bevolking, een deel is te zien onder de Stadskamer van Hoog Catharijne) daarnaast werd vrijwel de gehele stadsverdediging gemoderniseerd met geschutstorens, bastions en een brede aarde wal. Stadsbouwmeester Willem van Noort ontwierp, samen met Italiaanse ingenieurs, ook vier moderne stenen bastions: Morgenster, Zonnenborg, Manenborg en Sterrenborg.

19e eeuw

Vanaf 1830 werd er een park en een nieuwe haven aangelegd op de plek van de verdedigingswerken. Alle stadspoorten en vrijwel de gehele verdedigingsmuur werden daarbij afgebroken om ruimte te maken voor het nieuwe stedenbouwkundige plan van Jan David Zocher en de aanleg van het Zocherpark.

Gezicht op de Stadsbuitengracht te Utrecht 1890 1905 - 2066 collectie Het Utrechts Archief (Groot)

20e eeuw

In 1958 leek de singel helemaal te verdwijnen door het plan van de Duitse verkeerskundige Feuchtinger. Volgens Feuchtinger moest er een rondweg komen waarbij de hele singel zou worden gedempt. Dit plan leverde heel veel protest op bij de Utrechtse bevolking, maar toch werd er serieus over nagedacht. Door het plan Hoog Catharijne dat in 1962 naar buiten kwam, zou er uiteindelijk toch een deel van de singel gedempt worden. Het noorden van de Catharijnesingel werd de Catharijnebaan: een stadsautoweg. Het westelijke deel van de Weerdsingel werd een parkeerterrein. Doordat minister Marga Klompé vervolgens de singel als rijksmonument aanwees, werd de rest ervan voortaan beschermd.

Historie singel

21e eeuw

Er bleef veel verzet van burgers tegen het verdwijnen van het water. Zij bleven zich ook actief inzetten om het water terug te brengen. Eind jaren ’80 werden de eerste plannen gemaakt voor de verbetering van het Stationsgebied. In 2001 werd het eerste stuk van de Weerdsingel weer hersteld en tijdens een referendum in 2002 stemde Utrecht voor het weer opengraven van de Weerdsingel en Catharijnesingel.

Historie singel

De singel nu

Op 18 december 2015 werd het gedeelte langs de Daalsesingel (tussen Weerdsingel/Paardenveld en de Vredenburgknoop) officieel in gebruik genomen. 1 juli 2016 was het water doorgetrokken langs TivoliVredenburg. Op 12 september 2020 is de singelstructuur hersteld, daarna zijn er nog afrondende werkzaamheden.

Historie singel