Geertekerk

De Middeleeuwse Geertekerk ligt midden in het Museumkwartier. Het is de kleinste en jongste Middeleeuwse parochiekerk van Utrecht, en tegenwoordig in gebruik bij de Remonstrantse Gemeente Utrecht.

Geschiedenis

In de Middeleeuwen was de Geertekerk één van de vier parochiekerken van de stad. De kerk was geweid aan de heilige Gertrudis van Nijvel.

Het eerste kerkgebouw werd buiten de omwalling geplaatst, maar in 1248 werd de Geertekerk binnen de stadsmuren gebouwd. Sindsdien is er nog een hoop verbouwd: het koor en dwarsschip dateren uit de veertiende eeuw, de schipzijbeuken van rond 1400. Waarschijnlijk is de toren het oudst bewaarde gedeelte (dertiende eeuw).

Hervormde kerk

Na de reformatie was de kerk achtereenvolgens in gebruik als  Hervormde kerk, stal, kazerne, magazijn en van 1814 tot 1930 weer als Hervormde kerk. Rond het jaar 1940 is de kerk in zo’n slechte staat dat het dak is verdwenen en er bomen in de kerkruimte groeien. Nadat de kerk wordt aangekocht door de remonstranten wordt het gebouw van 1954 tot 1956 geheel gerestaureerd.

Viering

Elke zondagochtend wordt in de Geertekerk een dienst gehouden. De diensten beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer één uur. De vieringen zijn wisselend van karakter. 

Adres

Geertekerk

Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht

Contact

Gerelateerde collecties