Slot Zeist

Aan de zuidkant van Zeist, aan de rand van de bebouwde kom, ligt het indrukwekkende Slot Zeist. Het is een groot complex, wat bestaat uit het omgrachte slot en de bebouwing aan het Broeder- en Zusterplein, aan weerszijden van de Nassau Odijklaan.

Niet 1 maar 3 gebouwen
Anders dan doet vermoeden, bestaat Slot Zeist uit drie afzonderlijke gebouwen. Een 'Corps de Logis' (hoofdgebouw) met twee zelfstandige bouwhuizen (vleugels). Deze bouwdelen zijn weliswaar bouwkundig met elkaar verbonden maar functioneel hadden zij nauwelijks een relatie met elkaar.

In de zeventiende eeuw werd tijdens de bouw van het slot door de toenmalige bouwheer Willem Adriaan van Nassau-Odijk de beslissing genomen om de drie afzonderlijke gebouwen alsnog met elkaar te verbinden. Deze diende kennelijk alleen een architectonisch doel want functioneel bleef de verbinding tussen de gebouwen achterwege. Enerzijds vanwege de enfilade structuur in het corps de logis en anderzijds door grote hoogteverschillen tussen de vloerniveau’s van de verschillende gebouwen.

Bij de bouw was het dan ook de bedoeling, wat betreft het gebruik, dat de scheiding tussen woongebouw en dienstgebouwen absoluut was. De eigenaar bewoonde het corps de logis en het personeel dat daar zijn werk moest doen, verplaatste zich via een ‘eigen’ trappenhuis om de bewoners van het slot niet te storen.

Adres

Zinzendorflaan 1
3703 CE Zeist

Contact